• CZYM SĄ KALENDARZE TOOLIX?

  Kalendarze Toolix to narzędzie służące do zarządzania danymi kalendarzowymi, wyposażone w rozbudowane funkcje społecznościowe. Umożliwia prowadzenie kalendarzy, ich udostępnianie i publikowanie oraz komentowanie. W ramach narzędzia użytkownik może też pobierać lub subskrybować aktualizowane treści z interesujących go dziedzin. Kalendarze Toolix wyposażone są również w mechanizm powiadomień i przypomnień o wydarzeniach.

  ZAKŁADANIE KONTA I LOGOWANIE

  Chcę założyć konto w Kalendarzu Toolix. Jak to zrobić?

  Reklama

  Masz konto na Facebooku? Kliknij w ikonę Facebooka na stronie głównej Kalendarzy i zaloguj się Facebookiem. Potem wybierz nick, z którego będziesz korzystać w Toolixie - i gotowe!

  Podobnie zalogujesz się przez Google lub Konto Interia.

  Żeby  założyć konto bezpośrednio w Kalendarzach:

  • wejdź na stronę https://www.toolix.pl/kalendarz
  • naciśnij przycisk "Załóż nowe"
  • wypełnij krótki formularz
  • na podany przez Ciebie w procesie zakładania konta adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny - kliknij go.

  Gotowe. Twoje konto zostało założone, możesz teraz bez ograniczeń korzystać z Kalendarzy.

  Czy mogę się logować do Kalendarzy za pomocą Facebook/Google/Konta Interia?

  Tak. Żeby to zrobić, w sekcji "Zaloguj się przez", wybierz ikonę serwisu/komunikatora za pomocą którego chcesz się zalogować

  Założyłem konto przez Facebook/Google/Konto Interia i nie mogę się zalogować. Dlaczego?

  Jeżeli zakładałeś konto lub wcześniej logowałeś się do serwisu przy użyciu konta Facebook, Google lub Interia, tym razem też zaloguj się w ten sam sposób.

  Pamiętaj! Zawsze loguj się do serwisu w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

  Nie doszedł do mnie link aktywacyjny i nie mogę aktywować konta. Co robić?

  Wygeneruj ponownie link aktywacyjny. Możesz to zrobić na stronie: https://www.toolix.pl/nowe-konto/wygeneruj-nowy-link Link zostanie przesłany na wskazany adres e-mail.

  KORZYSTANIE Z KALENDARZA

  Jakie widoki kalendarza mam do dyspozycji?

  Do dyspozycji masz 4 różne widoki kalendarza:

  1. Lista - prezentuje wszystkie wydarzenia z wszystkich Twoich kalendarzy, z podziałem na konkretne dni
  2. Dzień - pokazuje wydarzenia tylko z określonego dnia
  3. Tydzień - prezentuje wydarzenia ze wskazanego tygodnia
  4. Miesiąc - wyświetla wydarzenia z wybranego miesiąca.

  Do czego służy przycisk "Dzisiaj"?

  Dzięki temu przyciskowi możesz  szybko wrócić do aktualnego dnia, jeżeli  w trakcie używania kalendarza znajdziesz się poza obszarem obejmującym bieżącą datę.

  DODAWANIE NOWEGO WYDARZENIA

  Chcę dodać nowe wydarzenie. Jak to zrobić?

  Aby dodać nowe wydarzenie, wystarczy kliknąć w zielonego plusa w lewym górnym rogu kalendarza

  Zdjęcie

  Toolix /Toolix

  lub w dowolnie wybranym miejscu na siatce kalendarza w widoku Dnia, Tygodnia lub Miesiąca. Pojawi się formularz dodawania wydarzenia. Następnie:

  • wpisz tytuł wydarzenia
  • jeżeli prowadzisz więcej niż jeden kalendarz, wybierz, do którego z nich wydarzenie ma zostać przypisane
  • sprawdź, czy data i godzina zostały ustawione zgodnie z Twoim wyborem - jeśli nie, zmień je
  • kliknij "Zapisz" - wydarzenie zostanie dodane do kalendarza.

  Nowe wydarzenie pojawi się we wskazanym przez Ciebie miejscu.

  Chcę dodać wydarzenie, które trwa cały dzień lub kilka dni. Jak to zrobić?

  W trakcie dodawania wydarzenia zaznacz checkbox "Cały dzień". Jeżeli chcesz dodać wydarzenie, które trwa kilka dni - podczas dodawania wydarzenia wybierz zakres dni, w których będzie ono miało miejsce i zaznacz checkbox "Cały dzień".

  Jak dodać wydarzenie cykliczne?

  W trakcie dodawania wydarzenia zaznacz checkbox "Powtarzanie". W sekcji, która się pojawi, ustaw jak często i jak długo wydarzenie ma być powtarzane.

  Chcę wyszukać konkretne wydarzenie. Jak to zrobić?

  Jeżeli chcesz wyszukać konkretne wydarzenie, skorzystaj z wyszukiwarki. W tym celu kliknij ikonę

  Zdjęcie

  Toolix /Toolix

  w prawym górnym rogu i wpisz fragment tytułu lub opisu wydarzenia, którego szukasz.

  Co oznaczają kolorowe kółka przy konkretnych wydarzeniach?

  Każdy kalendarz, który prowadzisz, ma przypisany określony kolor:

  • Zdjęcie

   Toolix /Toolix
   - Twój kalendarz prywatny lub subskrybowany przez Ciebie kalendarz publiczny (tylko Ty widzisz dodane do niego Wydarzenia i możesz do niego dodawać tylko prywatne Notatki)
  • Zdjęcie

   Toolix /Toolix
   - Kalendarz, który Ty udostępniasz lub który został udostępniony Tobie (Wydarzenia widzisz Ty i wszystkie osoby, które współpracują przy tym kalendarzu)
  • Zdjęcie

   Toolix /Toolix
   - Kalendarz, który  Ty publikujesz (Wydarzenia widzisz Ty i wszyscy inni użytkownicy Internetu, którzy mają do niego link)

  Wydarzenia dziedziczą kolory po kalendarzach - np. wydarzenie dodane do kalendarza prywatnego ma zielone kółko.

  Jeżeli wydarzenie zostanie dodatkowo opublikowane lub udostępnione niezależnie od kalendarza, zostanie to zaznaczone za pomocą jego koloru:

  • Wydarzenia opublikowane niezależnie od kalendarza, będzie mieć kółko czerwone albo częściowo czerwone.
  • Wydarzenia udostępnione niezależnie od kalendarza, będą mieć kółko żółte albo częściowo żółte.

  EDYTOWANIE ISTNIEJĄCEGO WYDARZENIA

  Mam już wydarzenie dodane do kalendarza. Jak mogę je edytować?

  Kliknij tytuł danego wydarzenia. Otwarty zostanie podgląd, gdzie zobaczysz wprowadzone do tej pory dane. Jeżeli chcesz je zmienić lub uzupełnić, kliknij buton "Edytuj". Wprowadź zmiany i zatwierdź je, klikając "Zapisz".

  Chcę ustawić przypomnienie o wydarzeniu. Jak to zrobić?

  Aby ustawić przypomnienie:

  1. Kliknij tytuł wydarzenia.
  2. Kliknij niebieski link "Przypomnij".
  3. Wybierz jakiego rodzaju powiadomienie (pop-up czy e-mail) i na ile przed wydarzeniem chcesz otrzymać.
  4. Kliknij "Zapisz"
  5. Przypomnienie zostanie ustawione.

  Przypomnienie może też zostać ustawione po wejściu w edycję wydarzenia.

  Chcę dodać prywatną notatkę do wydarzenia. W jaki sposób to zrobić?

  Żeby dodać notatkę do wydarzenia:

  1. Kliknij jego tytuł.
  2. W oknie podglądu, w sekcji "Notatki" kliknij "Dodaj".
  3. Wpisz swoją notatkę. Możesz do niej dodać zdjęcie, link do filmu z Internetu lub dowolny rodzaj pliku z dysku swojego komputera.
  4. Kliknij "Dodaj notatkę".

  Notatka zostanie dodana. Pamiętaj, że zawsze będzie ona widoczna tylko dla Ciebie.

  Chcę skomentować wydarzenie. W jaki sposób to zrobić?

  Aby dodać komentarz do wydarzenia:

  1. Kliknij tytuł wydarzenia
  2. W oknie podglądu kliknij "Dodaj", w sekcji "Komentarze". Wpisz treść komentarza. Możesz do niego załącznik (zdjęcie, film lub plik)
  3. Kliknij "Dodaj komentarz" - zostanie on dodany.


  Możesz skomentować wyłącznie wydarzenia, przy których albo Ty zaprosiłeś znajomych do współpracy albo ktoś zaprosił do współpracy Ciebie. Dopóki nikt nie jest zaproszony do współpracy, nie można dodawać komentarza do wydarzenia.

  SCHOWEK

  Schowek służy do przechowywania ważnych dla Ciebie wydarzeń,  które nie mają określonej daty lub których data nie została jeszcze  ustalona.

  Chcę dodać wydarzenie do Schowka. Jak to zrobić?

  1. Kliknij link "Dodaj wydarzenie bez daty" lub niebieskiego "+"przy nazwie Schowka
  2. Wpisz tytuł wydarzenia
  3. Jeżeli chcesz, uzupełnij dodatkowe pola: Miejsce, Opis lub dodaj Załączniki
  4. Po zakończeniu edycji kliknij "Zapisz" - wydarzenie zostanie dodane do Schowka.

  Jak przenieść wydarzenie ze Schowka do Kalendarza?

  1. Kliknij tytuł wydarzenia w Schowku, które chcesz przenieść
  2. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz datę pod jaką wydarzenie ma zostać zapisane
  3. Zapisz - gotowe, wydarzenie zostanie przeniesione do kalendarza i zapisane pod wskazaną przez Ciebie datą.

  Możesz również przenieść wydarzenie ze Schowka do Kalendarza przeciągając je. W tym celu złap wydarzenie, które chcesz przenieść lewym klawiszem myszy i przeciągnij je na wybraną datę i godzinę. Upuść wydarzenie - jego data i godzina zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

  Mam wydarzenie dodane do Kalendarza. W jaki sposób mogę je przenieść do Schowka?

  1. Kliknij tytuł wydarzenia, które chcesz przenieść.
  2. Kliknij "Edytuj wydarzenie"
  3. W sekcji "Data" naciśnij przycisk "Bez daty" - ustalona przez Ciebie wcześniej data zostanie usunięta.
  4. Zapisz zmiany klikając "Zapisz" - wydarzenie zostanie przeniesione do Schowka.

  Możesz również przenieść wydarzenie z Kalendarza do Schowka przeciągając je. W tym celu złap wydarzenie, które chcesz przenieść lewym klawiszem myszy i przeciągnij je do Schowka. Od tej pory wydarzenie będzie prezentowane jako wydarzenie bez zdefiniowanej daty.

  ZARZĄDZANIE KALENDARZAMI

  Chcę utworzyć nowy kalendarz. Jak to zrobić?

  Żeby utworzyć nowy kalendarz:

  • Wejdź w zakładkę "Moje kalendarze"
  • Kliknij "Utwórz nowy kalendarz"
  • Wpisz tytuł o długości do 100 znaków.
  • Opcjonalnie wprowadź opis nowego kalendarza - długość do 1000 znaków.
  • Zapisz.

  Nowy kalendarz został utworzony, od tej pory możesz dodawać do niego wydarzenia.

  Jak zmienić tytuł lub opis kalendarza?

  Jeżeli chcesz zmienić tytuł lub opis kalendarza:

  • Wejdź w zakładkę "Moje kalendarze"
  • Kliknij ikonę

   Zdjęcie

   Toolix /Toolix
   przy tytule kalendarza, który chcesz zmodyfikować i wybierz "Zmień tytuł lub opis"
  • Wprowadź zmiany
  • Zapisz.

  Chcę usunąć cały kalendarz i wszystkie powiązane z nim wpisy.

  Żeby usunąć kalendarz:

  • Wejdź w zakładkę "Moje kalendarze"
  • Kliknij ikonę

   Zdjęcie

   Toolix /Toolix
   przy tytule kalendarza, który chcesz usunąć
  • Potwierdź chęć usunięcia poprzez kliknięcie "Usuń"

  Pamiętaj! Możesz usunąć każdy z utworzonych kalendarzy. Nie możesz usunąć kalendarza "Ogólny" - jest on kalendarzem domyślnym, zawsze istniejącym w Twoim kalendarzu.

  Chcę zobaczyć wydarzenia pochodzące tylko z jednego, wybranego kalendarza. Jak to zrobić?

  Żeby zobaczyć w kalendarzu tylko wydarzenia przypisane do jednego z kilku kalendarzy, które posiadasz możesz się posłużyć szybkim filtrem kalendarzy:

  • kliknij link "Wybierz kalendarz"
  • wybierz kalendarz, z którego wydarzenia chcesz zobaczyć.

  Widok Kalendarza zostanie odpowiednio przefiltrowany tak, że zobaczysz tylko wydarzenia z wybranego kalendarza.Jest to filtr tymczasowy, który może zostać przez Ciebie w dowolnym momencie  wyłączony. Filtr zostanie również automatycznie wyłączony, jeżeli przełączysz się pomiędzy poszczególnymi widokami Kalendarza (np. przejdziesz z Listy na Tydzień).Jeżeli chcesz na stałe ukryć wydarzenia pochodzące z jednego z Twoich kalendarzy:

  • Wejdź w zakładkę "Moje kalendarze"
  • Kliknij ikonę widoczności

   Zdjęcie

   Toolix /Toolix
   przy kalendarzu, z którego wydarzeń nie chcesz widzieć - zostaną one ukryte.

  Teraz w Kalendarzu zobaczysz tylko wydarzenia kalendarzy, które są wyświetlane, oznaczonych ikoną (ikona). Jeżeli chcesz ponownie zobaczyć wydarzenia z wszystkich kalendarzy, powtórnie kliknij ikonę (tu ikona) na liście "Moje kalendarze", przy wybranym kalendarzu, aby go wyświetlić.

  Chcę zobaczyć wszystkie wydarzenia, które są oznaczone jako ważne za pomocą gwiazdki. Jak to zrobić?

  Żeby zobaczyć takie wydarzenia, kliknij gwiazdkę w prawym górnym rogu Kalendarza (odpowiedni zrzut). Widok Kalendarza, na którym aktualnie się znajdujesz, zostanie przefiltrowany tak, by wyświetlać tylko wydarzenia z gwiazdką.

  Jest to filtr tymczasowy, który może zostać przez Ciebie w dowolnym momencie wyłączony - wystarczy, że ponownie klikniesz tę samą gwiazdkę. Filtr zostanie również automatycznie wyłączony, jeżeli przełączysz się pomiędzy poszczególnymi widokami Kalendarza.

  Czy mogę wydrukować swój kalendarz?

  Tak. Żeby to zrobić:

  • kliknij ikonę

   Zdjęcie

   Toolix /Toolix
  • wybierz zakres wydruku, widok i orientację strony
  • kliknij "Drukuj teraz"
  • kalendarz zostanie wydrukowany.

  Pamiętaj, że jeżeli chcesz wydrukować wydarzenia pochodzące tylko z jednego z Twoich kalendarzy, to zanim rozpoczniesz proces drukowania, powinieneś ukryć wydarzenia przypisane do innych kalendarzy.  Sprawdź, jak to zrobić (tutaj link)

  Co oznaczają kolory kółek kalendarzy?

  • Zdjęcie

   Toolix /Toolix
   - Kalendarz prywatny lub kalendarz, który subskrybujesz
  • Zdjęcie

   Toolix /Toolix
   - Kalendarz, który Ty udostępniasz lub który został udostępniony Tobie
  • Zdjęcie

   Toolix /Toolix
   - Kalendarz, który  Ty publikujesz

  ZAPRASZANIE DO WSPÓŁPRACY PRZY KALENDARZU I/LUB WYDARZENIU

  Dzięki zaproszeniu do współpracy przy kalendarzu, możesz go prowadzić wspólnie ze swoim partnerem albo z grupą znajomych, którzy też mają konto w naszym serwisie. Wszyscy możecie wówczas dodawać do niego nowe, ważne dla Was wydarzenia i dzielić się ciekawymi informacjami.

  Jeżeli chcesz zaprosić znajomych tylko na jedno, konkretne wydarzenie, możesz ich zaprosić do niego bez potrzeby udostępniania całego kalendarza.

  Chcę zaprosić znajomych do współpracy przy całym swoim kalendarzu. Jak to zrobić?

  1. Wejdź w zakładkę "Moje kalendarze"
  2. Kliknij przycisk "Zaproś do współpracy" obok tytułu kalendarza, który chcesz udostępnić.
  3. Wpisz kolejno adresy osób, którym chcesz udostępnić kalendarz. Pamiętaj, żeby których zapraszasz, po wprowadzeniu każdego adresu kliknąć przycisk "każdym wciskając Enter.
  4. Kliknij "Udostępnij". kalendarz"

  Do osób, których adresy e-mail wpisałeś, zostanie wysłane zaproszenie do Twojego kalendarza. 

  Możesz sprawdzić, kto zaakceptował, a kto odrzucił zaproszenie. W tym celu ponownie wejdź w zakładkę "Moje kalendarze" i ponownie przycisk "Zaproś do współpracy". Zobaczysz listę osób, którym udostępniłeś kalendarz, z odpowiednim opisem.

  Jakie akcje będą mogły wykonywać osoby, którym udostępniam swój kalendarz?

  Każda osoba, która zaakceptowała Twoje zaproszenie do kalendarza będzie widzieć go na swojej liście "Moje kalendarze" oraz będzie mogła oglądać wszystkie wydarzenia z tego kalendarza.

  Każda taka osoba może:

  • dodawać komentarze z załącznikami do wszystkich wydarzeń w kalendarzu
  • dodawać nowe wydarzenia do kalendarza i usuwać wydarzenia dodane przez siebie
  • dodawać sobie przypomnienia do poszczególnych wydarzeń (widoczne tylko dla niej, nie u wszystkich, którym udostępniasz kalendarz).

  Znajomi, którym udostępniasz kalendarz nie mogą:

  • Zmieniać nazwy ani opisu Twojego kalendarza
  • Edytować wydarzeń dodanych przez Ciebie lub innych użytkowników

  Ty jako właściciel kalendarza możesz:

  • Zapraszać kolejne osoby do kalendarza.
  • Zmieniać nazwę i opis kalendarza
  • Usuwać wydarzenia dodane do kalendarza, niezależnie od tego, kto jest ich autorem (edytować możesz tylko wydarzenia dodane przez siebie, usuwać - wszystkie).

  Chcę zaprosić znajomych do współpracy przy konkretnym wydarzeniu. Jak to zrobić?

  Jeżeli nie chcesz dzielić się ze znajomymi całą zawartością swojego kalendarza, ale jednocześnie chciałbyś udostępnić im pojedyncze wydarzenie:

  • Kliknij tytuł tego wydarzenia
  • Kliknij przycisk "Zaproś do współpracy"
  • Wpisz po kolei adresy e-mail znajomych, którym chciałbyś udostępnić wydarzenie
  • zatwierdzając każdy Enterem
  • Zapisz wprowadzone zmiany.

  Do osób, których adresy podałeś, zostanie wysłany e-mail z zaproszeniem do Twojego wydarzenia.

  Kiedy Twoi znajomi zaakceptują zaproszenie, wydarzenie zostanie dodane do ich kalendarzy. Będą mogli wówczas dodawać do tego wydarzenia komentarze (z załącznikami) oraz usuwać dodane przez siebie komentarze.

  Wszyscy znajomi, którym udostępniłeś wydarzenie będą nawzajem widzieć swoje komentarze. Ty - jako właściciel wydarzenia - będziesz mógł usunąć każdy komentarz.

  Nie chcę dłużej udostępniać wydarzenia/kalendarza. Co mam zrobić?

  Jeżeli chcesz zrezygnować z udostępniania kalendarza lub wydarzenia konkretnym osobom, wystarczy, że usuniesz ich adresy e-mail z odpowiednich list.

  Żeby cofnąć udostępnianie kalendarza:

  • Wejdź w zakładkę "Moje kalendarze"
  • Kliknij przycisk "Zaproś do współpracy"
  • Na liście, która się pojawi, odnajdź adres osoby, której chcesz przestać udostępniać kalendarz i kliknij "x" znajdujący się obok.
  • Zapisz zmiany.

  Aby cofnąć udostępnianie pojedynczego wydarzenia:

  • Kliknij w jego tytuł, następnie w przycisk "Zaproś do współpracy".
  • Usuń adres e-mail osoby/osób, którym nie chcesz już udostępniać wydarzenia za pomocą z listy
  • Zapisz zmiany.

  DZIELENIE SIĘ KALENDARZAMI I WYDARZENIAMI

  Publikacja kalendarza umożliwi Ci podzielenie się nim ze znajomymi, którzy nie mają konta w naszym serwisie. Dzięki temu wszyscy będą mogli widzieć dodawane do niego przez Ciebie wpisy i być na bieżąco informowani o planowanych wydarzeniach.

  Jeśli planujesz większą imprezę, możesz też podzielić się pojedynczym wydarzeniem, nie publikując całego swojego kalendarza.

  Chcę się podzielić kalendarzem, którego jestem właścicielem. Jak mogę to zrobić? 

  Wejdź w zakładkę " Moje kalendarze" i kliknij przycisk "Podziel się kalendarzem". Wybierz jedną z dostępnych opcji:

  • Wyślij link mailem - umożliwia publikację kalendarza, który chcesz i równoczesne przesłanie jego adresu za pomocą emaila.
  • Podziel się linkiem na Facebooku - pozwala opublikować.
  • Adres kalendarza na profilu na Facebooku.
  • Podziel się linkiem ze znajomymi - dzięki tej opcji możesz  w łatwy sposób skopiować adres kalendarza i przekazać go znajomym w dowolny sposób (np. przez komunikator).
  • Osadź na stronie WWW lub blogu - pozwala na pobranie embedu z kalendarzem
  • Opublikuj w Katalogu - umożliwia publikację kalendarza w Katalogu Kalendarzy Publicznych
  • Podziel się plikiem z kalendarzem - pozwala opublikować kalendarz w pliku, z możliwością jego pobrania .

  Czy inni użytkownicy będą mogli dodawać swoje wydarzenia do kalendarza, którym się z nimi dzielę?

  Każdy użytkownik może zasubskrybować przygotowany przez Ciebie kalendarz. Jeżeli to zrobi, w swoim kalendarzu zobaczy wszystkie dodane przez Ciebie wydarzenia. Będzie mógł dodawać do tego kalendarza inne wydarzenia, będą one jednak zawsze domyślnie wydarzeniami prywatnymi, widocznymi tylko dla niego

  Jak cofnąć publikację mojego kalendarza?

  • W tym celu wejdź w zakładkę "Moje kalendarze"
  • Kliknij przycisk "Podziel się kalendarzem" - ostatnia z opcji na liście to "Usuń publiczny link - wybierz go, link zostanie usunięty.

  Znajomi, którym przesłałeś adres swojego kalendarza w dowolny sposób, a także nikt inny nie będzie już miał do niego dostępu.

  Chcę się podzielić pojedynczym wydarzeniem ze swojego kalendarza. Jak to zrobić?

  W tym celu kliknij tytuł wydarzenia. Następnie kliknij przycisk "Podziel się wydarzeniem". Skorzystaj z jednej z dostępnych opcji:

  • Wyślij link mailem - dzięki niej możesz opublikować wydarzenie i przesłać do niego link znajomym za pomocą e-maila
  • Podziel się na Facebooku - pozwala opublikować adres wydarzenia na profilu na Facebooku
  • Skopiuj link - pozwala skopiować adres wydarzenia i przekazać go znajomym w dowolny sposób (np. przez komunikator)

  KATALOG KALENDARZY PUBLICZNYCH

  Masz swoją pasję, którą chcesz się podzielić ze światem? Prowadzisz kalendarz wydarzeń związanych z dziedziną, w której jesteś specjalistą? Opublikuj swój kalendarz w Katalogu. Dzięki temu wszyscy użytkownicy Internetu będą mogli subskrybować lub przeglądać opublikowane przez Ciebie treści.

  Znalazłem ciekawy kalendarz publiczny. Jak mogę go zasubskrybować?

  Jeżeli znalazłeś kalendarz, który Cię zainteresował i chcesz, aby treści w nim zawarte były prezentowane w Twoim kalendarzu, wystarczy, że klikniesz buton "Dodaj do kalendarza".

  Jeżeli nie jesteś zalogowany do swojego kalendarza, zostaniesz poproszony o zalogowanie się. Jeżeli nie masz jeszcze konta - zostaniesz poproszony o jego założenie.

  Po zasubskrybowaniu kalendarza, pochodzące z niego wydarzenia będą  automatycznie prezentowane na Twojej liście wydarzeń, razem z innymi, dodawanymi przez Ciebie wydarzeniami. Dzięki temu nic, co dla Ciebie ważnie nie umknie Twojej uwadze.

  Jak zrezygnować z subskrybowania kalendarza?

  Żeby zrezygnować z subskrybowania kalendarza:

  • Wejdź w zakładkę "Moje kalendarze"
  • Kliknij ikonę

   Zdjęcie

   Toolix /Toolix
   przy tytule kalendarza, z subskrypcji którego chcesz zrezygnować
  • Kliknij "Anuluj subskrypcję"
  • Potwierdź chęć anulowania subskrypcji.

  Kalendarz i wszystkie przypisane do niego wydarzenia zostaną usunięte z Twojego kalendarza.

  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Kalendarze Toolix to narzędzie funkcjonujące w formie aplikacji webowej (bez konieczności instalacji w komputerze, osiągalne z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką WWW). Przechowuje dane w chmurze, dzięki czemu zapewnia pełne bezpieczeństwo danym użytkownika, niezależnie od ewentualnej awarii lub utraty urządzenia.

  Na rynku kalendarzy mamy do czynienia z dwoma głównymi, rywalizującymi ze sobą rozwiązaniami: papierowymi kalendarzami osobistymi oraz kalendarzami w telefonach komórkowych. Problemem, z którym borykają się użytkownicy kalendarzy papierowych jest jednak obawa, że kalendarz dostanie się w niepowołane ręce. Najczęstszym zagrożeniem dla kalendarzy w telefonach komórkowych jest utrata danych poprzez awarię lub utratę urządzenia. Aplikacje kalendarzowe typu Toolix pozwalają wyeliminować te zagrożenia, łącząc główne zalety powyższych rozwiązań: bezpieczeństwo (autoryzowany dostęp, dane przechowywane w chmurze) i wygodę (synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami, dostęp za pośrednictwem wybranego urządzenia, przypominanie o zapisanych terminach za pośrednictwem aktywnego urządzenia).

  Artykuł pochodzi z kategorii: pomoc