Nazwa użytkownika może składać się z liter a-z, cyfr 0-9 oraz musi zaczynać się od litery, może zawierać od 3 do 16 znaków.